Stressekvationen

Stressnivån är lika med Pressen multiplicerat med Komplexiteten delat med Tryggheten.

Stressekvationen uppstod som ett sätt att enkelt förklara och kategorisera hur och var stress uppkommer. Ett enkelt sätt att börja prata om sina organisatoriska och kulturella utmaningar för att minska den allmänna stresskänslan eller frustrationen hos medarbetare och ledning i företag och team.

Ekvationen består av tre variabler - Press, Komplexitet och Trygghet - där Stressnivån är lika med Pressen multiplicerat med Komplexiteten delat med Tryggheten.

Stressekvationen

Stressnivån ökar alltså alltid med ökad Press och Komplexitet - framför allt i kombination. Det vill säga, har du både hög Press och hög Komplexitet kommer stressnivån att skjuta i höjden.

Stressnivån sänks däremot alltid av ökad Trygghet.

Vi kommer gå igenom varje variabel för sig och varför de utgör täljare eller nämnare i ekvationen, men låt oss börja med att prata om kvoten. (Täljaren på taket, nämnaren där nere, kvoten i kanten som vi alla minns från mellanstadie-matten.)

Kvoten, det vill säga Stressnivån, i en organisation kan och bör förmodligen inte vara noll. Utan minsta gnutta Press slutar man att prestera. Utan minsta gnutta Komplexitet borde jobbet förmodligen vara automatiserat för länge sedan. Och är Tryggheten oändlig känner vi förmodligen inte heller någon större anledning att prestera.

Så det handlar inte enbart om att minimera täljaren och maximera nämnaren. Det handlar om att hitta rätt balans mellan dem, för att få en så hållbar och effektiv verksamhet som möjligt.

För att “tala management språk” så kan man lite förenklat säga att:

  • Taktiska beslut påverkar Pressen.
  • Strategiska beslut påverkar Komplexiteten
  • Kulturen påverkar Tryggheten.
Stressekvationen

Vad menar jag med det?

Jo, taktiska beslut är sådana som avgör känslan av hur mycket vi har att göra och hur lång tid vi har på oss att göra det. Strategiska beslut är sådant som avgör riktningen på lång sikt - den riktning våra taktiska beslut över tid bör ta.

Kulturen i ett bolag avgör hur trygga vi känner oss. Vi kan till exempel ha väldigt bra anställningsavtal, men ha en kultur med syrlig samtalston eller öppen kritik från ledningen. På pappret är vi då trygga i vår anställning, men är oskyddade mot godtycklig "feedback" eller taskiga kommentarer, vilket sänker vår trygghet.

Lästips

Stressekvationen - Marcus Lagré