Sluta påbörja, börja slutföra!

Half finished work generally proves to be labor lost. Abraham Lincoln

Ordet “färdig” borde egentligen inte gå att komparera.

Från Svenska Akademiens ordlista:
färd­ig adjektiv ~t ~a
- som bringats till önskat resultat

Någonting har antingen bringats till önskat resultat eller inte. Man kan inte vara 80 % färdig. Man är antingen 100 % färdig eller inte färdig alls. Men ordet “färdigare” finns och superlativet “färdigast” också.

Här är jag oense med Svenska Akademien. Färdig borde vara superlativformen av ordet färdig.

Vart vill jag komma med det här?

Jo, vi blir hjärntvättade med budskapet om att alltid säga “ja”. Som om att säga “ja” alltid är det bästa sättet att vara serviceminded och visa ambition. Jag nämnde tidigare att de flesta team inom systemutveckling har ett större inflöde av arbetsuppgifter än de har kapacitet att slutföra. Ordet slutföra är det viktiga i den meningen. För det tycks ofta finnas en oändlig kapacitet att påbörja arbetsuppgifter men inget slutförs.

Varför blir det så? Jo, intressenter som har ärenden liggande i teamets orderstock är angelägna om att just deras grejer påbörjas. Har ni börjat titta på det här ärendet än? När tar ni tag i det här? Varför har ni inte börjat ännu?

Det blir enklare att bara säga ja och börja titta på det, när någon tjatar på oss. Speciellt om chefen gör det. (Och tro mig, det tjatas…) Att säga nej kan få oss att framstå som negativa, dåliga på att samarbeta, dåliga på att förstå vad som är viktigt. Framför allt om vi måste säga nej gång på gång.

Så vi säger i stället ja och påbörjar ännu ett arbetspaket, med resultatet att ingen någonsin får riktigt det man bett om. Leveranstiden blir oändlig när vi prioriterar att påbörja nytt framför att färdigställa och avsluta redan pågående arbete.

Så vad är mest serviceinriktat? Att säga ja och påbörja, eller att säga nej och slutföra det man sedan tidigare sagt ja till?

“Stop starting, start finishing!” är ett mantra inom det agila arbetssättet.

Din inställning bör vara att 80 % färdig inte existerar. Antingen är vi färdiga eller så är vi det inte.

Färdig är ett absolut tillstånd.

Stressekvationen