Den borttappade arbetsglädjen

Ett njutbart eller positivt emotionellt tillstånd som ett resultat av ens jobb eller jobberfarenheter. Edwin Lockes definition av "job satisfaction"

Ibland, framför allt nu efter pandemin, då vi pratat om viljan att gå tillbaka till jobbet efter lång tid av hemarbete, tycker jag fokus hamnar på väldigt ytliga aspekter av arbetsglädje. Trevliga lokaler att komma till. Gott kaffe. “Möjlighet till spontana möten.”

Det här är naturligtvis viktiga aspekter, men samtidigt är det inte en fritidsgård vi designar.

I debatten och diskussionerna tappar vi helt bort själva arbetet i arbetsglädjen. Självklart vill jag ha trevliga kollegor och ha roligt på jobbet, men huvudanledningen att gå till arbetet är att tjäna pengar till mat, logi och kläder på kroppen. Om det bara var trevligt umgänge jag var ute efter hade jag gått till puben istället.

Har jag nu dessutom utbildat mig inom något som intresserar mig, vill jag förmodligen arbeta och utvecklas inom det området. Jag vill kunna visa mina färdigheter, känna att jag kan leverera med kvalitet och inte bli hindrad i det arbetet.

Jag tror till exempel att väldigt få lärare valde just läraryrket för att de älskar byråkrati och system där elever slutar vara barn och människor, utan blir uppföljningspunkter och rader i Excel-ark.

Så det måste vara glädjande att utföra själva arbetet, annars finns det ingen arbetsglädje.

Här handlar det inte om att bara få göra det man tycker är roligt. Det kommer alltid finnas aspekter och arbetsuppgifter som man skulle föredra att inte göra - eller föredra att någon annan gjorde. Men är det för komplext att utföra det jobb man anser sig vara anställd att utföra, eller om sådant som inte tillhör huvudsyftet med ens jobb är för krångligt och belastande, så försvinner arbetsglädjen. Och då spelar det ingen roll hur gott kaffe du får i lärarrummet.

Det är ju själva jobbet som ska vara kul och glädjande. Bra kaffe kan man få på tusentals ställen. Men att utvecklas i sin yrkesroll, att få känna glädjen i ett väl utfört arbete, kan faktiskt bara ske genom just utförandet av arbetet.

Det måste vara grundprincipen vi strävar efter.

Sen, om det inte är för mycket begärt, är det förstås najs med gott kaffe också.

Stressekvationen